01:38 | GMT: 23:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Ostatni dzień obrotu na GPW 56.550.249 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PKO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
01C 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.
2CP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 r.
2IT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
4MB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
ACR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
ADF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ADV 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2015.
ADM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
AGL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
AGR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok, zmiany siedziby spółki, zmiany nazwy spółki oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
ALS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
ALK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
ALM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
ARX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ATN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
ASE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
ASS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015.
ATA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
ATR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
APR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
ASP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
AUX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
BAC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
BLT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BRG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r. oraz dalszego istnienia spółki i kontynuowania przez nią działalności.
BHX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
BIM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BML 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BLO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BMR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BRU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto uzyskanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
BSA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2015.
CBD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
CPA 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
CCE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. oraz scalenia (połączenia) akcji.
CPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
CTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
CRP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
CIE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,85 zł na akcję.
CTS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
CLC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, dalszego istnienia spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na GPW.
CMC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
CMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
CRM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, przekazania rozpoznanych w 2015 roku zysków dotyczących lat ubiegłych na kapitał zapasowy oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru.
CWP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
DAM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
DEV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii M na okaziciela z prawem poboru oraz zmiany statutu.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia strat netto z lat poprzednich wynikających z połączenia spółki Ateria Sp. z o.o. z DGA S.A. oraz korekt błędów lat poprzednich.
DTR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
D24 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
ESC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz wyrażenia zgody na zbycie aktywów spółki o istotnej wartości.
ECL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
ECR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
ECO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
EFX 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ELT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,24 zł na akcję.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
ELZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ELZ 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
EMM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
EMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, wyrażenia zgody na nabywanie przez spółki zależne akcji Emperia Holding S.A. w celu ich umorzenia, wyrażenia zgody na zawarcie umów na nabycie akcji od spółek zależnych oraz zgody na emisję obligacji.
ETR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
EGS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
ERN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok.
EAH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
ERC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2015.
EHG 
GPW 
 
ZWZA
ETX 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
FKD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto / pokrycia straty netto za 2015 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
F51 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na GPW.
FCL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2015 roku.
FFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
FER 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
FIG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
FIV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
FLD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2015.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
FOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
GCI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GNR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. określenia sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
GEN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, podziału akcji serii A na akcje serii A1 i A2 oraz zmiany statutu.
GNG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej za rok obrotowy 2015.
GTP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
GTS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.
GLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
GRM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
GEM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym.
GRC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
GWR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
HMP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
HTN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego trwania spółki.
HFT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
HTM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
I2D 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
wykres IAP
IAP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
IBC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
IDE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
ICA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
IDT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz scalenia akcji.
IST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
ICM 
NC 
 
ZWZA
IGN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2015.
IPT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ITG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
INM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
INW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
wykres IU
IUS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
IZB 
GPW 
 
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii D.
JHM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
JRH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego roku obrotowym 2015.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2015 r., pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym GREMI INWESTYCJE S.A. za rok 2015, utworzenia kapitału rezerwowego na cele inwestycji, scalenia akcji, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
KKH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
LAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2015.
LAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
LRK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
LET 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2015.
LTG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
LGZ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
LBD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LYD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
LSI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. zysku za rok obrotowy 2015, przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy oraz wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przy sprawowaniu zarządu przez członka zarządu.
LSH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
LUK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2015 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
LUX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
LZM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę składników majątku trwałego w formie leasingu zwrotnego.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2015.
MAG 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Mediona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 68 zł za akcję.
MGF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
MXP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
MDA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MTL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty.
MNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego.
MGM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MNX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
MIR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MOB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
MLD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MOM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
MON 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
MPY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku, osiągniętego w roku obrotowym 2015.
MYS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz wyboru likwidatora.
NAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
NET 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
EMF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
NVV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
NVV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
NTT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
OPE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
OBL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
OTS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, podziału (splitu) akcji, upoważnienia dla zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych, podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru.
PGD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r., wypłaty dywidendy oraz rozwiązania kapitału rezerwowego.
PTE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz zmiany uchwały nr 7/NWZ/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. NWZ w sprawie scalenia akcji i zmiany statutu.
PFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru.
PCV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
PBX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, przeniesienia kwoty nadwyżki kwoty uchwalonej ponad kwotę wypłaconą tytułem dywidendy za rok 2014 na kapitał zapasowy.
P2B 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego funkcjonowania spółki.
PIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
PLZ 
GPW 
 
ZWZA
PLZ 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PCE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
POL 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
P24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2015.
PRM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,59 zł na akcję.
PTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015, umorzenia 88.344 akcji imiennych serii E, będących akcjami własnymi, obniżenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na nabycie akcji w celu umorzenia.
PYL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2015 - 31.12.2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru akcji nowej emisji.
RAF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
RBW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
REM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
RCA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2015.
RUN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
RVU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
SCO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
SEA 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SEK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku.
SFN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
SSO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
SPH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 BGN na akcję.
SP1 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
SPK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
SFI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
SHG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobie pokrycia straty za rok 2015, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, pokrycia strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, D i E w drodze subskrypcji prywatnej.
SNG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji i zmiany statutu.
TXN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych serii G.
TXF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
TIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
TLS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
TSG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
TFO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2015 roku.
TLT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok oraz dalszego istnienia spółki.
TVL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
UNT 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
UTD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
URS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
VED 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
VEL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 roku.
VTI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
VRB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
VTE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
WAS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
WBY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015.
WDB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015.
WRE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
WTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od 01 styczniu 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
XPL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
XSM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.