00:51 | GMT: 22:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
01C 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11B 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
4MB 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
5AH 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
7FT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AAS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ABA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ABK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ABE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
ACR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ADF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ADV 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ADM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AVE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AGL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AGR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ALG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ALL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AWM 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AIT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ALD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ALM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ALU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
APL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres APS
APS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
APE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AQA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ARC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ARX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ARR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ATN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TYP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ASM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ASR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
1AT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ATA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ATD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ATP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
ATS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ATL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ATG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ATO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ASP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
B3S 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BAC 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BAH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BLT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BAL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BBD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BDZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BTX 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BGS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BHX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BGD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BEP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BIM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BML 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BTC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BLU 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BRU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BSA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BRA 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BDG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BSC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CAI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CFL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CSR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CCT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CDL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CTF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CRP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CHS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CZK 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CIE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CIG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
COG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
COL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CLC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CLC 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF, uchwalenia wynagrodzenia członków RN oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
CMR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CMC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CRS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
COR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CRM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CPG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CWP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CZT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DNS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DFG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DKR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DAM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DVL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DTR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DLK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
D24 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DRE 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DRP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DYW 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ESC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ECO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EFK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
EFE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EFI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EFX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EKG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EMM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ELM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
EMA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ENE 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ENT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ETR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ERB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
EGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ESK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EUC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ERC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ECK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ETX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ETL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
EXC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GEU 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FAV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FMF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
F51 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FCL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
FCL 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Andrzeja Olszewskiego na 52 zł za sztukę.
FSG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
FEE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
FIN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FIV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FTN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FOR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FPO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FTE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
FUT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GNR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GEN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GNG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GTP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GTK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GLG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GTR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GOL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GTF 
NC 
 
NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.
GTF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GRL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GRM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GJA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GCN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GEM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
HRC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GTY 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GWR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MRH 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BHW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HRP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HRP 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
HWE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HEF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
HMP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
HRS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HTN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
HLD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HRL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
HOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HRT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
HPS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HYP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
I2D 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ICP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IGT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IMG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GKI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres INC
INC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ICA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IND 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IFS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku (I kwartał roku obrotowego 2016/2017).
ICM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
INP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ITL 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IRL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
INT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
INM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IVE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IVC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IOD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
JAN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
JRH 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
JJB 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
JWC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
JWW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
K2I 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KPI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KAN 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KBD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KRS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KKH 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KIN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KLN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres KME
KME 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KPD 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KZS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KSW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KVT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LAN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LRK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LEN 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LTX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LET 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LGT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LKS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LGZ 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LBD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LYD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LUX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LXT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
LZM 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MAD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MLB 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MRA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MRK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MAX 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MXP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały numer 5 NWZ z 17 listopada 2015 w sprawie upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
MDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MDA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MDP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MGC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MCP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MTL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MDG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MGA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MNS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MER 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MEI 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MRS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MFD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MGM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MLP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MNX 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MIR 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MRB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MMC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MOB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MBR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MOE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MOD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MLD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MOM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MZN 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MTR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MPY 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MZA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
NAN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
NIN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
NEM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
NTW 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
NEU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.610 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NFP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
NGG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
NCT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
NVV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
NOV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CNG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
NTT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
OPE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
OPT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ORN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ORP 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ORL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
OTS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PTE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PFD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BKM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PCV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PEL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
OIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PFM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PGP 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PHR 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
P2B 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PSM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PIW 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PGM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PLT 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PLF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PIS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PND 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PTN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PWX 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PFR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
P24 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PST 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PRM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PRC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PRL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
PRO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PLE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PRT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PRV 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PRS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PYL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
QRK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
QUB 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
RFK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
RBW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
RNK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
RDG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
REG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
RHD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
RNC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
RES 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.958.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
RES 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
REV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
RCA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ROT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ROV 
NC 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
RBC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
RUN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SAN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 147.848.122 akcji zwykłych.
SNW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SEA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SES 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SEV 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SFN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SSO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SME 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SKT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SKL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SMS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SBE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SOL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SP1 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SPK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
STP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
STD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
STT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ZUK 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SHG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SCS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SUL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SUN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SNG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SZR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TLX 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TOS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TXN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TXF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TMP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TLO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TLS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TLG 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TLV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TME 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TSG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TLT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TPM 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TRN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ULM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
UFC 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
U2K 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
UNT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
UTD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
URS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
VAR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
VED 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
VEL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
VTI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
VIA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
VDS 
NC 
 
Publikacja raportu za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 roku.
VGO 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
VIN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
VTL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
VOT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WAX 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
WAS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WDB 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WLT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WIK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WIS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WST 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
XPL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
XSM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
YOL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ZEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ZRE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres RWE
RWE.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.