14:05 | GMT: 12:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CZT 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, odwołania członków RN, powołania członków RN oraz zmiany Regulaminu Komitetu Audytu.
DVL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
EXC 
NC 
 
NWZA ws. podziału akcji przez obniżenie wartości nominalnej akcji, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
GTN 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
KTY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KZS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MGT 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczebności RN aktualnej kadencji oraz powołania członka RN.
MRK 
NC 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
PWX 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
PTH 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
STP 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w statucie, zmiany w Regulaminie RN, zmiany w składzie RN (odwołanie, powołanie), ustalenia liczby członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
ZUK 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
ULM 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ZMT 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmian statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
TRV.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
VZ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.