12:42 | GMT: 10:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,73 zł na akcję.
PGN 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. oraz spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w liczbie odpowiadającej wartości wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku związanych ze Stacjami tankowania CNG.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
TPE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AHL 
GPW 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
AGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AWM 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
APN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ASB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 USD na akcję.
BAH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,92 zł na akcję.
BRA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CDL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
BRO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IIA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 euro na akcję.
IPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CAR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LAB 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LKD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MCP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MIR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 127,5 HUF na akcję.
NOV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
OPF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RDL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ULM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VVD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WTN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.465 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ALO.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
CSCO.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
TIT.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.