09:09 | GMT: 07:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BTK 
NC 
 
Wprowadzenie do obrotu na NC 5.833.333 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 33 CZK na akcję.
CPL 
GPW 
 
NWZA ws. przyznania wynagrodzenia członkom RN.
ESC 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany przedmiotu działalności spółki, zmiany firmy spółki, zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN.
IAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
NOV 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 4:1.
PRO 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
SAN 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,065 euro na akcję.
SME 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
SPH 
GPW 
 
NWZA
ZEP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
MT.LU 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ADP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
BA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
BNP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
LLOY.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MET.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
RIO.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
S.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
TSLA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.