07:18 | GMT: 05:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na rozporządzanie i nabywanie przez bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych oraz na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w związku z działalnością operacyjną banku.
MBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.516 akcji zwykłych na okaziciela.
PGN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,07 zł na akcję.
BRG 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Berling S.A., DAO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” Sp. z o.o. oraz Berling Promotions Sp. z o.o.
BOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BRA 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, pozbawienia prawa poboru akcji, zmiany statutu, powołania nowego członka RN oraz wynagrodzenia dla członka RN.
CLD 
NC 
 
NWZA ws. zmiany składu RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
EMC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
EUC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
FTE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez IAI S.A., Pawła Fornalskiego, Sebastiana Mulińskiego i MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po cenie 36,78 zł za akcję.
IDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
INV 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MZN 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia zasad wynagrodzenia przewodniczącego RN z tytułu delegowania do samodzielnego wykonywania poszczególnych prac nadzorczych oraz zmiany statutu.
VER 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
NNG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PLW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PRF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SKT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SON 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TRR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.