22:00 | GMT: 20:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.
ENG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
KRU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
ACT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
AAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
wykres APS
APS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,77 zł na akcję.
ART 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
1AT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,70 zł na akcję.
BBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2018 oraz połączenia (scalenia) akcji spółki.
BFT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
BFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
BRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
BOW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
BDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
CDL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
COR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto /pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
DBC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DKR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
ESC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.
ECH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
ETX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
GLC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2018.
HLD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto/pokrycia straty za rok 2018.
IGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
IMC 
GPW 
 
ZWZA
GKI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
IPX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
KBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz kontynuacji działalności spółki.
KMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KCH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
KRI 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody lub zatwierdzenia transakcji powodujących obciążenie aktywów spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej spółki w związku z emisją przez spółkę obligacji serii F1.
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
MVP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MPH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 oraz pokrycia nierozliczonej straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.
NOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
NTT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2018 r.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
OPT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
ORG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
BKM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
PHR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
PLW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
PCE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
QUB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
RDL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
RNC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
RMK 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
RON 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
UNI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
VIA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz kontynuacji działalności spółki.
WTN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
WSE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wygenerowanego w 2018 roku.
ZST 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.