01:31 | GMT: 23:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz zmian w kapitale rezerwowym.
PEO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
PKP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
5AH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
ABK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ALD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2018.
ASA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
AQU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,77 zł na akcję.
ASM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
1AT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,70 zł na akcję.
wykres BIK
BIK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
BPN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ wyłączenia zysku od podziału/ pokrycia straty.
BOW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
B24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
CAM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
CMR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.
CPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2018.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty w roku obrotowym 2018.
CZT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
DKR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
DEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
DOM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 9,05 zł na akcję.
DLK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
D24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in.dalszego istnienia spółki oraz podziału zysku za rok obrotowy 2018.
EMT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
FKD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
FHD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
FPO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018r.
IMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
INS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
INT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
LAB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
MAD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 i 2018.
MBF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.
MDG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ICE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
MIR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
MLT 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.399.000 akcji serii A, 1.399.000 akcji serii B, 1.202.000 akcji serii C, 1.000.000 akcji serii D.
NCT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za roku obrotowy 2018 oraz podziału wyniku z lat ubiegłych.
PRF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2018 r. i wypłaty dywidendy.
PRT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
RHD 
GPW 
 
NWZA
REM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ROV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
RCW 
NC 
 
NWZA ws. zmian osobowych w RN.
SCO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
SES 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
SKT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz kontynuowania działalności spółki.
SBE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
SNX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
TAR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
TLO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
TSG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt.
TOA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
TRN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. odstąpienia od podjęcia uchwały w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018, dalszego istnienia spółki oraz podziału (splitu) akcji.
ECA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
VAB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.
VKT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
XPL 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
ZST 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ZEP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.