13:19 | GMT: 11:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LWB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
EGS 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
IND 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MAR 
NC 
 
Wykluczenie akcji z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku 2019/2020.
NWR 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
NXB 
NC 
 
NWZA ws. pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego oraz zmian w składzie RN.
PRO 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SPH 
GPW 
 
NWZA
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,80 zł na akcję.
TRK 
GPW 
 
Ostatni dzień notowania na GPW 10.279.909 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.