18:39 | GMT: 16:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,07 zł na akcję.
ENA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
4MB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ABE 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
APE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
APE 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
ARX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ASB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 USD na akcję.
AST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BAH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
BSC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ELM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
GLC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
NWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PGM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PBB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
RBW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SFG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 euro na akcję.
STX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
SNX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
U2K 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
WPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TIT.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
08N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ASB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 USD na akcję.
1AT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
APR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CRJ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
DEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
EON 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GPR 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Holding B.V.
CAR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
INL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.
LTX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
MNC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
MEX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PCX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PHI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
POZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RAF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RPC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
HD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
AAS 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZ z dnia 5 września 2018 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN.
CMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GOB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
GWR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
IIA 
GPW 
 
ZWZA
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MNC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
MLG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MWT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2018.
NEU 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 7,40 zł na akcję.
BKM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Zakończenie I fazy zapisów na sprzedaż akcji po 23,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.
PFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RNC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SAR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SLV 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
WLT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
XTP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
LOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MKS.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
TGT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ACP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CDR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ATT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PKP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
11B 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.
AAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ATA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ATL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
CIG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DNS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
EMT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ESS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
FFI 
GPW 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz wynagrodzenia członków RN.
FTE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
INP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
IPE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres IU
IUS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
IZS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
K2I 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KRK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LEN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
LBW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PCX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Początek II fazy zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA. Zmiana ceny z 23,75 zł na 20 zł za sztukę.
PBX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PCE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ZAP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TLX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
7LV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018r.
ARG 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji serii A, 2.000.000 akcji serii B, 600.000 akcji serii C, 400.000 akcji serii D.
APR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.
BTX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2018 roku.
BMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
COR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
CPG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
EDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EBX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.
EMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ERB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku 2018.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
FOR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
FPO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GEN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GTS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
IDE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IIA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 euro na akcję.
ITM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.
LEN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
LTX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MBF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MOE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
POZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
PRF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SON 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
STF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TAR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TEN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ULM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5,71 zł na akcję.
ULG 
GPW 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 230.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
VAB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
VOT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
VOX 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
WPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.389 akcji serii D oraz 8.595 akcji serii F.
YOL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SET 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów