12:16 | GMT: 10:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
KOMFORTKM

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
KOMFORTKM
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportów za 2013 rok oraz za I i II kwartał 2014 roku.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za 2013 rok.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
KOMFORTKM
NWZA ws. powołania członków RN.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KOMFORTKM
ZWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, określenia sposobu pokrycia straty za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r., dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
KOMFORTKM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. oraz dalszego istnienia spółki.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za 2012 rok.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
KOMFORTKM
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany nazwy spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
KOMFORTKM
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za 2011 rok.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
KOMFORTKM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B, dalszego istnienia spółki i in.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
KOMFORTKM
WZA
KOMFORTKM
Publikacja raportu za 2010 rok.
KOMFORTKM
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
KOMFORTKM
NWZA ws. dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych.


«Powrót do terminarza spółek