03:20 | GMT: 01:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
WEGLOPEX

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
WEGLOPEX
Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
WEGLOPEX
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty powstałej za 2014 rok.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za 2014 rok.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
WEGLOPEX
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za lata 2012 i 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za 2013 rok.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za 2012 rok.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za 2011 rok.
WEGLOPEX
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WEGLOPEX
Początek notowań spółki PINOTCARO (PCR) pod nazwą WEGLOPEX (WPX), w związku ze zmianą firmy.
WEGLOPEX
WZA
WEGLOPEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
WEGLOPEX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
WEGLOPEX
Split akcji w stosunku 1:10.
WEGLOPEX
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
WEGLOPEX
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
WEGLOPEX
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
WEGLOPEX
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek