13:17 | GMT: 11:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
AMICA

Data
Spółka
Wydarzenie
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
AMICA
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
AMICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
AMICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
AMICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AMICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
AMICA
Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AMICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
AMICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
AMICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
AMICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AMICA
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
AMICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
AMICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
AMICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AMICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
AMICA
NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, zmian w statucie, ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia dla członków RN, przyjęcia do stosowania Zasady VI.Z.3 (z Rozdziału VI. „Wynagrodzenia”) zawartej w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
AMICA
Wypłata dywidendy 5,50 zł na akcję.
AMICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,50 zł na akcję.
AMICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,50 zł na akcję.
AMICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AMICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
AMICA
Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
AMICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
AMICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
AMICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
AMICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
AMICA
Wypłata dywidendy 3,00 zł na akcję.
AMICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,00 zł na akcję.
AMICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,00 zł na akcję.
AMICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
AMICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
AMICA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
AMICA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 176.073 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
AMICA
Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.
AMICA
NWZA ws. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków i budowli położonych w Wieluniu, potwierdzenia nabycia nieruchomości położonej we Wronkach oraz zmiany statutu.
AMICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.
AMICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.
AMICA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz przeniesienia na kapitał zapasowy wartości wynikającej z otrzymanego nieodpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntu.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
AMICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
AMICA
NWZA ws. zmian w składzie osobowym zarządu oraz zmiany statutu.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
AMICA
Wypłata dywidendy 4,58 zł na akcję.
AMICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,58 zł na akcję.
AMICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,58 zł na akcję.
AMICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012 oraz zmiany treści uchwały Nr 23/2011 ZWZA z 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
AMICA
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
AMICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
AMICA
NWZA ws. zmiany uchwały 23/2011 ZWZA z 30 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz wyrażenia zgody na transgraniczne połączenie się spółek Amica Wronki SA z siedzibą we Wronkach i Sidegrove Holdings Limited z siedzibą w Nikozji.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
AMICA
NWZA ws. wyrażenia zgody na pokrycie udziałów obejmowanych w spółce z o.o. wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
AMICA
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
AMICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
AMICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
AMICA
WZA
AMICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2010 roku.
AMICA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek