07:49 | GMT: 05:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ELEMENTAL

Data
Spółka
Wydarzenie
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ELEMENTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ELEMENTAL
NWZA ws. zmiany statutu.
ELEMENTAL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii R z prawem poboru oraz zmiany statutu.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ELEMENTAL
NWZA ws. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania spółki w postepowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach spółki.
ELEMENTAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ELEMENTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ELEMENTAL
NWZA ws. wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom RN delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Elemental Holding S.A.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ELEMENTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
ELEMENTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ELEMENTAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ELEMENTAL
NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia wybranego przez RN, członka RN oraz zmian w składzie RN.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ELEMENTAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ELEMENTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ELEMENTAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
ELEMENTAL
Dzień ostatniego notowania na GPW 12.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P.
ELEMENTAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P.
ELEMENTAL
NWZA ws. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P z pozbawieniem prawa poboru, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ELEMENTAL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku.
ELEMENTAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.641.664 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ELEMENTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ELEMENTAL
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia prawa poboru akcji serii O, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmiany statutu.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ELEMENTAL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
ELEMENTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ELEMENTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ELEMENTAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N.
ELEMENTAL
Ostatni dzień notowań na GPW 24.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
ELEMENTAL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
ELEMENTAL
NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZ z dnia 5.04.2013r oraz zmiany statutu.
ELEMENTAL
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela.
ELEMENTAL
Pierwszy dzień notowań na GPW 24.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
ELEMENTAL
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii M w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ELEMENTAL
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii M w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ELEMENTAL
Zakończenie zapisów na akcje serii M w transzy inwestorów indywidualnych oraz zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ELEMENTAL
Początek zapisów na akcje serii M w transzy inwestorów indywidualnych oraz rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ELEMENTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ELEMENTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
ELEMENTAL
Pierwszy dzień notowań na NC 11.688.800 akcji serii L i 13.333.334 akcji serii N.
ELEMENTAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.
ELEMENTAL
Pierwszy dzień notowań na NC 1.626.500 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ELEMENTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ELEMENTAL
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych oraz pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu.
ELEMENTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ELEMENTAL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia i uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
ELEMENTAL
Pierwszy dzień notowań na NC 512.040 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
ELEMENTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ELEMENTAL
NWZA ws. zmiany statutu.
ELEMENTAL
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ELEMENTAL
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, G i H.
ELEMENTAL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ELEMENTAL
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
ELEMENTAL
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ELEMENTAL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ELEMENTAL
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek