01:31 | GMT: 23:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
ENERGOINS

Data
Spółka
Wydarzenie
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ENERGOINS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
ENERGOINS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ENERGOINS
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy przewałaszczenia na zabezpieczenie z przewodniczącym RN, wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia za spółkę ENITEC Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów zastawów rejestrowych z W.A.M. Sp. z o.o.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ENERGOINS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ENERGOINS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ENERGOINS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017r.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ENERGOINS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ENERGOINS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016r.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ENERGOINS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ENERGOINS
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ENERGOINS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
ENERGOINS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
ENERGOINS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ENERGOINS
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
ENERGOINS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
ENERGOINS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
ENERGOINS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok i kapitału zapasowego w części utworzonego z zysków z lat ubiegłych oraz podziału zysku powstałego z przekształceń zapisów księgowych przy przejściu na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ENERGOINS
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
ENERGOINS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
ENERGOINS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
ENERGOINS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ENERGOINS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ENERGOINS
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ENERGOINS
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ENERGOINS
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ENERGOINS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
ENERGOINS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
ENERGOINS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
ENERGOINS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ENERGOINS
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
ENERGOINS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
ENERGOINS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ENERGOINS
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ENERGOINS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ENERGOINS
WZA
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ENERGOINS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek