17:03 | GMT: 15:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MANGATA

Data
Spółka
Wydarzenie
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MANGATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MANGATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MANGATA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 68,43 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BI 7 sp. z o.o.
MANGATA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 68,43 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BI 7 sp. z o.o.
MANGATA
NWZA ws. ustalenia liczebności RN aktualnej kadencji oraz powołania członka RN.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MANGATA
Wypłata dywidendy 4,50 zł na akcję.
MANGATA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,50 zł na akcję.
MANGATA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,50 zł na akcję.
MANGATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MANGATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MANGATA
Wypłata dywidendy 9 zł na akcję.
MANGATA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9 zł na akcję.
MANGATA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9 zł na akcję.
MANGATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MANGATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MANGATA
NWZA ws. ustalenia liczebności RN aktualnej kadencji oraz powołania członka RN.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MANGATA
Wypłata dywidendy 5,20 zł na akcję.
MANGATA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,20 zł na akcję.
MANGATA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,20 zł na akcję.
MANGATA
NWZA ws. użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.
MANGATA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 114,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa.
MANGATA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 114,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Capital MBO Spółka Akcyjna spółka komandytowa.
MANGATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MANGATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MANGATA
Początek notowań spółki ZETKAMA (ZKA) pod nazwą MANGATA (MGT), w związku ze zmianą firmy.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MANGATA
NWZA ws. zmiany statutu.
MANGATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MANGATA
NWZA ws. zmian w RN.
MANGATA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.772.704 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MANGATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MANGATA
NWZA ws. ustalenia liczebności RN, zmian w składzie RN, w tym podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego członka RN.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MANGATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MANGATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MANGATA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MANGATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MANGATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MANGATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MANGATA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MANGATA
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
MANGATA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
MANGATA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
MANGATA
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
MANGATA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MANGATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MANGATA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MANGATA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MANGATA
WZA
MANGATA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MANGATA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MANGATA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek