11:09 | GMT: 09:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
POLMED

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
POLMED
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
POLMED
NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
POLMED
Dzień wykupu akcji spółki przez Polmed, Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, Bemaro Limited oraz MAJP Investing Limited po cenie 2,92 zł za akcję.
POLMED
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
POLMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
POLMED
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited.
POLMED
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych.
POLMED
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited z 2,70 zł na 2,92 zł.
POLMED
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited.
POLMED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
POLMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
POLMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
POLMED
Wprowadzenie do obrotu na GPW 170.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
POLMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
POLMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
POLMED
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
POLMED
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
POLMED
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
POLMED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
POLMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
POLMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
POLMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
POLMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
POLMED
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
POLMED
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
POLMED
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
POLMED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
POLMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
POLMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
POLMED
Wprowadzenie do obrotu na GPW 86.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
POLMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
POLMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
POLMED
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
POLMED
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
POLMED
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
POLMED
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
POLMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
POLMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
POLMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
POLMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
POLMED
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
POLMED
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
POLMED
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
POLMED
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w uchwałach nr 18, 19 i 20 ZWZ z dnia 21.06.2011 oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
POLMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
POLMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
POLMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
POLMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
POLMED
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
POLMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
POLMED
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
POLMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
POLMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
POLMED
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
POLMED
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
POLMED
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
POLMED
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
POLMED
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
POLMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
POLMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
POLMED
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii CB i G.
POLMED
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
POLMED
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
POLMED
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
POLMED
WZA
POLMED
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, D, E, F i H.
POLMED
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
POLMED
Debiut spółki na GPW.
POLMED
Zakończenie zapisów na akcje spółki.


«Powrót do terminarza spółek