15:45 | GMT: 13:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ASBIS

Data
Spółka
Wydarzenie
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ASBIS
Wypłata dywidendy 0,075 USD na akcję.
ASBIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,075 USD na akcję.
ASBIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,075 USD na akcję.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ASBIS
ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
ASBIS
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,06 USD na akcję.
ASBIS
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,06 USD na akcję.
ASBIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 USD na akcję.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ASBIS
NWZA ws. upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki.
ASBIS
Wypłata dywidendy 0,05 USD na akcję.
ASBIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 USD na akcję.
ASBIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 USD na akcję.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ASBIS
ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
ASBIS
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 0,05 USD na akcję.
ASBIS
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 0,05 USD na akcję.
ASBIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 USD na akcję.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ASBIS
Wypłata dywidendy 0,06 USD na akcję.
ASBIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 USD na akcję.
ASBIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 USD na akcję.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ASBIS
ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ASBIS
Wypłata dywidendy 0,03 USD na akcję.
ASBIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 USD na akcję.
ASBIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 USD na akcję.
ASBIS
ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ASBIS
ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ASBIS
NWZA ws. upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ASBIS
ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ASBIS
Wypłata dywidendy 0,06 USD na akcję.
ASBIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 USD na akcję.
ASBIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 USD na akcję.
ASBIS
ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz przyjęcie i przegłosowanie raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ASBIS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ASBIS
Wypłata dywidendy 0,05 USD na akcję.
ASBIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 USD na akcję.
ASBIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 USD na akcję.
ASBIS
ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ASBIS
Wypłata dywidendy 0,04 USD na akcję.
ASBIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 USD na akcję.
ASBIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 USD na akcję.
ASBIS
WZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ASBIS
NWZA ws. upoważnienia Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ASBIS
WZA
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
ASBIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek