03:36 | GMT: 01:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
ROBYG

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ROBYG
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ROBYG
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
ROBYG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
ROBYG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
ROBYG
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
ROBYG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ROBYG
Dzień wykupu akcji spółki przez Bricks Acquisitions Limited po cenie 4 zł za akcję.
ROBYG
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ROBYG
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40 i WIG.
ROBYG
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited.
ROBYG
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited z 3,55 zł na 4 zł za sztukę.
ROBYG
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ROBYG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.309.199 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ROBYG
Dzień ostatniego notowania na GPW 26.309.199 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ROBYG
Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
ROBYG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.309.199 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ROBYG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
ROBYG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
ROBYG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ROBYG
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ROBYG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ROBYG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ROBYG
ZWZA ws. m.in. podziale zysku za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze emisji akcji serii H.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ROBYG
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
ROBYG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ROBYG
NWZA ws. zmian do statutu, powołania nowych członków RN na bieżącą kadencję oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych spółki.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ROBYG
NWZA ws. zmian do statutu, zmian w składzie RN bieżącej kadencji oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
ROBYG
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ROBYG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
ROBYG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
ROBYG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, powołania członków RN oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla niezależnych członków RN.
ROBYG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ROBYG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ROBYG
NWZA ws. zmiany statutu.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ROBYG
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ROBYG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ROBYG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ROBYG
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ROBYG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ROBYG
NWZA ws. zmiany statutu.
ROBYG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.570.001 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ROBYG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ROBYG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.040.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ROBYG
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ROBYG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ROBYG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ROBYG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ROBYG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ROBYG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 545.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ROBYG
NWZA ws. powołania członków RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ROBYG
NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 ZWZA z 21 czerwca 2011 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ROBYG
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
ROBYG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
ROBYG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
ROBYG
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ROBYG
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ROBYG
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
ROBYG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
ROBYG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
ROBYG
WZA
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ROBYG
NWZA ws. wyrażenia zgody na sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
ROBYG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ROBYG
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F.
ROBYG
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ROBYG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
ROBYG
Debiut spółki na GPW.
ROBYG
Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.
ROBYG
Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.
ROBYG
Zakończenie budowy księgi popytu. Podanie ceny emisyjnej.
ROBYG
Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek