02:11 | GMT: 00:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
DEVELIA

Data
Spółka
Wydarzenie
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DEVELIA
NWZA ws. uzupełnienia składu RN, ustalenia liczby członków RN w przypadku nieuzupełnienia składu RN, zmian w statucie oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
DEVELIA
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
DEVELIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
DEVELIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DEVELIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DEVELIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DEVELIA
NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia członka RN delegowanego do pełnienia obowiązków prezesa zarządu w okresie od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r. oraz zmian w Regulaminie RN.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
DEVELIA
Początek notowań spółki LCCORP (LCC) pod nazwą DEVELIA (DVL) w związku ze zmianą firmy.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DEVELIA
Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
DEVELIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
DEVELIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
DEVELIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DEVELIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DEVELIA
NWZA ws. ustalenia liczebności RN oraz zmian w składzie RN.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DEVELIA
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
DEVELIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
DEVELIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
DEVELIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DEVELIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DEVELIA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DEVELIA
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DEVELIA
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
DEVELIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
DEVELIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DEVELIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
DEVELIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
DEVELIA
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DEVELIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
DEVELIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
DEVELIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
DEVELIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
DEVELIA
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DEVELIA
NWZA ws. uchylenia § 1 i 2 uchwały nr 4 NWZ z dnia 03.11.2011 r., upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
DEVELIA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz powołania członków RN.
DEVELIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DEVELIA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN.
DEVELIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DEVELIA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DEVELIA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii K z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
DEVELIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
DEVELIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
DEVELIA
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DEVELIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
DEVELIA
NWZA ws. połączenia z LC Corp Invest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego w tym celu.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
DEVELIA
WZA
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
DEVELIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek