21:11 | GMT: 19:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
ENAP

Data
Spółka
Wydarzenie
ENAP
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ENAP
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ENAP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
ENAP
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ENAP
Publikacja raportu za 2019 rok.
ENAP
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
ENAP
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ENAP
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
ENAP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
ENAP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
ENAP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy.
ENAP
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ENAP
Publikacja raportu za 2018 rok.
ENAP
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ENAP
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
ENAP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 i zasilenia kapitału rezerwowego.
ENAP
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ENAP
Publikacja raportu za 2017 rok.
ENAP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.030 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ENAP
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ENAP
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ENAP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ENAP
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ENAP
Publikacja raportu za 2016 rok.
ENAP
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ENAP
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
ENAP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok 2015 oraz wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
ENAP
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ENAP
Publikacja raportu za 2015 rok.
ENAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ENAP
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ENAP
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ENAP
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ENAP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
ENAP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ENAP
ZWZA ws. m.in. zmian w składzie RN, zmian zasad wynagradzania członków RN, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany oznaczenia serii akcji i zmiany statutu, podziału zysku za rok 2014, wypłaty dywidendy za rok 2014, zasilenia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego.
ENAP
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ENAP
Publikacja raportu za 2014 rok.
ENAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ENAP
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ENAP
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ENAP
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ENAP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
ENAP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ENAP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
ENAP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
ENAP
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ENAP
Publikacja raportu za 2013 rok.
ENAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ENAP
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Plus, WIG-Poland i WIG-budownictwo.
ENAP
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ENAP
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ENAP
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
ENAP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
ENAP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ENAP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, dywidendy oraz skupu akcji własnych.
ENAP
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ENAP
Publikacja raportu za 2012 rok.
ENAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ENAP
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ENAP
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ENAP
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ENAP
WZA ws. m.in. podziału zysku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
ENAP
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ENAP
Publikacja raportu za 2011 rok.
ENAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ENAP
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ENAP
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-budownictwo.
ENAP
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
ENAP
WZA
ENAP
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ENAP
Publikacja raportu za 2010 rok.
ENAP
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
ENAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek