18:30 | GMT: 16:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ESSYSTEM

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ESSYSTEM
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
ESSYSTEM
NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
ESSYSTEM
Dzień wykupu akcji spółki przez Glamox AS po cenie 3,5 zł za akcję.
ESSYSTEM
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ESSYSTEM
NWZA ws. odwołania członka RN, ustalenia liczebności RN, wynagrodzenia członków/przewodniczącego RN oraz powołania członków RN.
ESSYSTEM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Glamox AS.
ESSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ESSYSTEM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Glamox AS.
ESSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ESSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ESSYSTEM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
ESSYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ESSYSTEM
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
ESSYSTEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
ESSYSTEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ESSYSTEM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 i wypłaty dywidendy.
ESSYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ESSYSTEM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
ESSYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ESSYSTEM
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
ESSYSTEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
ESSYSTEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ESSYSTEM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015 i wypłaty dywidendy.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ESSYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ESSYSTEM
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
ESSYSTEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
ESSYSTEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ESSYSTEM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014 i wypłaty dywidendy.
ESSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ESSYSTEM
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ESSYSTEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
ESSYSTEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ESSYSTEM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
ESSYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ESSYSTEM
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ESSYSTEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
ESSYSTEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ESSYSTEM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ESSYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ESSYSTEM
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ESSYSTEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ESSYSTEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ESSYSTEM
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
ESSYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ESSYSTEM
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ESSYSTEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ESSYSTEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ESSYSTEM
WZA
ESSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ESSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek