02:05 | GMT: 00:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
LIBERTY

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
LIBERTY
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
LIBERTY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
LIBERTY
Publikacja raportu za 2017 rok.
LIBERTY
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
LIBERTY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 i 2016.
LIBERTY
Publikacja raportu za 2016 rok.
LIBERTY
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za 2015 rok.
LIBERTY
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LIBERTY
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
LIBERTY
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
LIBERTY
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
LIBERTY
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
LIBERTY
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LIBERTY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz połączenia (scalenia) akcji.
LIBERTY
Publikacja raportu za 2014 rok.
LIBERTY
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
LIBERTY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela: 103.300.000 serii E oraz 20.800.000 serii F.
LIBERTY
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LIBERTY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LIBERTY
Publikacja raportu za 2013 rok.
LIBERTY
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LIBERTY
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia prawa poboru tych akcji, dochodzenia roszczeń przeciwko byłemu członkowi zarządu oraz zmiany statutu.
LIBERTY
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LIBERTY
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
LIBERTY
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LIBERTY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
LIBERTY
Publikacja raportu za 2012 rok.
LIBERTY
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LIBERTY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz pozbawienia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
LIBERTY
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
LIBERTY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
LIBERTY
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
LIBERTY
WZA ws. m.in. pokrycia straty / przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
LIBERTY
Publikacja raportu za 2011 rok.
LIBERTY
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
LIBERTY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru.
LIBERTY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru.
LIBERTY
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
LIBERTY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji serii D z pozbawieniem prawa poboru, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmian w statucie.
LIBERTY
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
LIBERTY
WZA
LIBERTY
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
LIBERTY
Publikacja raportu za 2010 rok.
LIBERTY
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek