17:06 | GMT: 15:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
RYVU

Data
Spółka
Wydarzenie
RYVU
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
RYVU
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
RYVU
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
RYVU
NWZA ws. zmiany statutu oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
RYVU
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RYVU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
RYVU
Początek notowań spółki SELVITA (SLV) pod nazwą RYVU (RVU) w związku ze zmianą firmy.
RYVU
NWZA ws. podziału spółki, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
RYVU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
RYVU
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
RYVU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RYVU
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RYVU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
RYVU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RYVU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RYVU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
RYVU
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
RYVU
Dzień ostatniego notowania na GPW 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
RYVU
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RYVU
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
RYVU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
RYVU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RYVU
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru, zmian w RN oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie RN.
RYVU
Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.886 akcji zwykłych na okaziciela serii G2.
RYVU
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
RYVU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RYVU
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RYVU
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
RYVU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
RYVU
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości.
RYVU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
RYVU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
RYVU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
RYVU
Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.886 akcji zwykłych na okaziciela serii G1.
RYVU
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
RYVU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
RYVU
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej.
RYVU
NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz przeznaczenia kapitału rezerwowego.
RYVU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RYVU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
RYVU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
RYVU
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
RYVU
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.651.891 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
RYVU
Ostatni dzień notowań na GPW 2.651.891 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
RYVU
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
RYVU
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D oraz E z obrotu na NC. Wprowadzenie do obrotu 2.651.891 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
RYVU
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
RYVU
NWZA ws. m.in. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR") oraz zmiany statutu.
RYVU
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów instytucjonalnych.
RYVU
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów instytucjonalnych.
RYVU
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii F.
RYVU
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów indywidualnych.
RYVU
Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów indywidualnych.
RYVU
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
RYVU
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
RYVU
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
RYVU
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
RYVU
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
RYVU
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
RYVU
NWZA ws. użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
RYVU
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
RYVU
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
RYVU
Publikacja raportu za 2012 rok.
RYVU
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
RYVU
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
RYVU
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
RYVU
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
RYVU
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
RYVU
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
RYVU
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RYVU
Publikacja raportu za 2011 rok.
RYVU
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
RYVU
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
RYVU
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek