20:36 | GMT: 18:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
EKOBOX

Data
Spółka
Wydarzenie
EKOBOX
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EKOBOX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.
EKOBOX
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EKOBOX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EKOBOX
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EKOBOX
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
EKOBOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
EKOBOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
EKOBOX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.
EKOBOX
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za 2018 rok.
EKOBOX
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EKOBOX
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
EKOBOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
EKOBOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
EKOBOX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.
EKOBOX
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za 2017 rok.
EKOBOX
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EKOBOX
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
EKOBOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
EKOBOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
EKOBOX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r.
EKOBOX
Publikacja raportu za 2016 rok.
EKOBOX
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EKOBOX
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
EKOBOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
EKOBOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
EKOBOX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r.
EKOBOX
Publikacja raportu za 2015 rok.
EKOBOX
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EKOBOX
Split akcji w stosunku 1:5.
EKOBOX
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EKOBOX
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
EKOBOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
EKOBOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
EKOBOX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r., podziału akcji (split) poprzez obniżenie ich wartości nominalnej bez zmiany całkowitej kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
EKOBOX
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za 2014 rok.
EKOBOX
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EKOBOX
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EKOBOX
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za 2013 rok.
EKOBOX
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EKOBOX
Pierwszy dzień notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
EKOBOX
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EKOBOX
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
EKOBOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
EKOBOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
EKOBOX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012r.
EKOBOX
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za 2012 rok.
EKOBOX
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EKOBOX
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
EKOBOX
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EKOBOX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
EKOBOX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
EKOBOX
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
EKOBOX
Publikacja raportu za 2011 rok.
EKOBOX
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EKOBOX
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EKOBOX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EKOBOX
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EKOBOX
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EKOBOX
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek