13:45 | GMT: 11:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MBFGROUP

Data
Spółka
Wydarzenie
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
MBFGROUP
NWZA ws. powołania na funkcję członka RN oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii H oraz dematerializację akcji serii H.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
MBFGROUP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MBFGROUP
Dzień pierwszego notowania na NC 75.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
MBFGROUP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MBFGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
MBFGROUP
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 17 ZWZ z 30 maja 2017, uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 2 sierpnia 2017, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
MBFGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2017 roku.
MBFGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2017 roku.
MBFGROUP
NWZA ws. zmiany uchwały nr 17 ZWZ z dnia 30 maja 2017 r.
MBFGROUP
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
MBFGROUP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z zysku osiągniętego w latach następnych oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy).
MBFGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2017 roku.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
MBFGROUP
Dzień pierwszego notowania na NC 1.587.231 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MBFGROUP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z zysku osiągniętego w latach następnych.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MBFGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MBFGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MBFGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MBFGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
MBFGROUP
Publikacja raportu za 2014 rok.
MBFGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MBFGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MBFGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MBFGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
MBFGROUP
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji emitowanych na zasadach określonych w §7a statutu oraz zmian w składzie RN.
MBFGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MBFGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MBFGROUP
Początek notowań spółki MBFACTORY (MBF) pod nazwą MBFGROUP (MBF), w związku ze zmianą firmy.
MBFGROUP
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MBFGROUP
Scalenie akcji w stosunku 25:1.
MBFGROUP
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MBFGROUP
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MBFGROUP
NWZA ws. m.in. powołania członka RN oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu.
MBFGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
MBFGROUP
NWZA ws. m.in. scalenia akcji, zmian w składzie członków RN oraz zmiany statutu.
MBFGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MBFGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MBFGROUP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 oraz scalenia (połączenia) akcji spółki.
MBFGROUP
Publikacja raportu za 2012 rok.
MBFGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MBFGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MBFGROUP
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany siedziby, zmiany nazwy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu.
MBFGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MBFGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MBFGROUP
NWZA ws. pokrycia straty z działalności spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej i in.
MBFGROUP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MBFGROUP
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
MBFGROUP
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MBFGROUP
Publikacja raportu za 2011 rok.
MBFGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MBFGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MBFGROUP
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek