03:23 | GMT: 01:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
POLINW

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
POLINW
NWZA ws. powołania członków RN, rozwiązania spółki oraz powołania likwidatorów.
POLINW
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
POLINW
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
POLINW
Publikacja raportu za 2016 rok.
POLINW
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
POLINW
NWZA ws. zmian w składzie RN.
POLINW
NWZA ws. zatwierdzenia nowego kierunku i strategii rozwoju spółki, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
POLINW
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
POLINW
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
POLINW
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
POLINW
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
POLINW
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
POLINW
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
POLINW
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
POLINW
Split akcji w stosunku 1:10.
POLINW
Początek notowań spółki TILIA (TIL) pod nazwą POLINW (PIS), w związku ze zmianą firmy.
POLINW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
POLINW
ZWZA ws. m.n. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
POLINW
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
POLINW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
POLINW
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz wyrażenia zarządowi zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) w Republice Czeskiej.
POLINW
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
POLINW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
POLINW
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem skonsolidowanego raportu kwartalnego.
POLINW
Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2012 roku.
POLINW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
POLINW
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
POLINW
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek