15:31 | GMT: 13:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GTRINITY

Data
Spółka
Wydarzenie
GTRINITY
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GTRINITY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
GTRINITY
Publikacja raportu za 2018 rok.
GTRINITY
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GTRINITY
NWZA ws. zmian w składzie zarządu.
GTRINITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GTRINITY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
GTRINITY
Publikacja raportu za 2017 rok.
GTRINITY
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GTRINITY
NWZA ws. zmian w składzie zarządu.
GTRINITY
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GTRINITY
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GTRINITY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
GTRINITY
Publikacja raportu za 2016 rok.
GTRINITY
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GTRINITY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
GTRINITY
Publikacja raportu za 2015 rok.
GTRINITY
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GTRINITY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
GTRINITY
Publikacja raportu za 2014 rok.
GTRINITY
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
GTRINITY
NWZA ws. powołania członka RN.
GTRINITY
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GTRINITY
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
GTRINITY
Publikacja raportu za 2013 rok.
GTRINITY
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GTRINITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GTRINITY
NWZA ws. powołania nowych członków RN oraz wyboru Przewodniczącego RN.
GTRINITY
NWZA ws. powołania członków oraz wyboru przewodniczącego RN.
GTRINITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GTRINITY
NWZA ws. wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez akcjonariuszy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu.
GTRINITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
GTRINITY
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
GTRINITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GTRINITY
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
GTRINITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
GTRINITY
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek